ქარ | ENG Softgen Group

LOAN EXPERT

პროგრამა Loan Expert წარმოადგენს ნებისმიერი ფინანსური დაწესებულების (მიკროსაფინანსო, ლომბარდი, საკრედიტო კავშირი და ა.შ.) ავტომატიზირებულ სისტემას, რომელიც შექმნილია პროგრამირების უახლესი ტექნოლოგიისა და ერთ-ერთი მძლავრი მონაცემთა ბაზის გამოყენებით. პროგრამა თავსებადია ნებისმიერი ოპერაციული სისტემისა და მოწყობილობისათვის (კომპიუტერი, პლანშეტი, მობილური ტელეფონი და ა.შ.).


სისტემა არის მოდულარული და შესაძლებელია ნებისმიერი მოდულის ცალკეულად დანერგვა.


სისტემა შედგება შემდეგი მოდულებისგან: კლიენტების მოდული, საკრედიტო მოდული, კონვერტაციის მოდული, ბუღალტრული მოდული, სალაროს მართვის მოდული, ფულადი გზავნილები, ბიუჯეტირება, CRM, უზრუნველყოფების მართვის მოდული, ეროვნულის რეპორტინგი, IFRS აღრიცხვა რეპორტინგი, ხელშეკრულებების მართვის მოდული, საკრედიტო კომიტეტი, Screening ის მოდული, KYC, AML მოდული.


რაც მთავარია სისტემის დანერგვასთან ერთად იღებთ კვალიფიციური თანამშრომლების კონსულტაციას და პროცესების საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით აწყობის შესაძლებლობას.