ქარ | ENG

CALL CENTER-ის კონფიგურირება-გამართვა


1. CALL CENTER-ის კონფიგურირება-გამართვა:2. ტაბლოების მართვის სისტემის ისნტალაცია: