ქარ | ENG

Pawn Expert

pawn expert logo

პროგრამა Pawn Expert წარმოადგენს ლომბარდის მართვის ავტომატიზირებულ სისტემას, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს სრულად აკონტროლოს ლომბარდში არსებული, როგორც ფინანსური სახსრები, ასევე უზრუნველყოფის ნივთები. პროგრამა არის მარტივად აღქმადი, აქვს მრავალი ფუნქცია და ასევე აქვს კონფიგურაციის საშუალება, იმისთვის რომ სრულად დააკმაყოფილოს თქვენი ლომბარდის ბიზნეს ფუნქციონალური მოთხოვნები. პროგრამაში რეალიზებულია აუცილებელი ავტომატური საბუღალტრო გატარებები და შესაბამისი საბუღალტრო ანგარიშგება, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ლომბარდის ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნებს.


ძირითადი მახასიათებლები


კონკრეტული მახასიათებლები