ქარ | ENG

თქვენი ბიზნესი სწრაფად ვითარდება, როდესაც გაქვთ პრობლემების მძლავრი და ამავდროულად მარტივი და სწრაფი გადაჭრის საშუალებები.

XXI საუკუნეში, როდესაც ტექნოლოგიები სინათლის სისწრაფით ვითარდება, მნიშვნელოვანია დროს აუწყოთ ფეხი, თუ თქვენ არ ხართ პირველი, ესე იგი ხართ ბოლო.

სოფტგენის სრულად ავტომატიზირებული პროგრამული უზრუნველყოფების დახმარებით, დროს არ ჩამორჩებით და გაზრდით თქვენს შემოსავალს. ჩვენი დახმარებით თქვენს პრობლემებს სწრაფად, უშეცდომოდ და მოკლე დროში გადაჭრით. ჩვენ ვუწევთ ჯანსაღ კონკურენციას ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე სხვა კომპანიებს და გთავაზობთ ხელმისაწვდომ და საიმედო პროგრამულ უზრუნველყოფებს.Softgen Group


პროდუქტები

ციფრული აუთსორს
სერვისები

ვინაიდან სრულფასოვანი IT, ფინანსური და ა.შ. დეპარტამენტების შენახვა ორგანიზაციებისათვის ყოველდღიურად ძვირდება, სულ უფრო მეტი მათგანი მიმართავს აუთსორსინგის სერვისს, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური გახდა საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ზოგადად მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის განვითარების პარალელურად და რომლის დროსაც, ცალკეული შეთანხმების საფუძველზე, ერთი კომპანია მეორეს უწევს მისთვის აუცილებელ მომსახურებას.

შიდა ბიზნეს-პროცესების მართვის აუთსორსირება შესაძლოა ეხებოდეს კომპანიის საქმიანობის ყველა სფეროს, დაწყებული დაგეგმარება-ანალიზის ეტაპიდან და დასრულებული საფინალო აღრიცხვა-ანგარიშგებით, რაც პროცედურულად თავის თავში მოიცავს საწარმოო ფუნქციონირების სრულ ციკლს.

გარდა შედარებითი სიიაფისა, დასახელებულ სერვისს ახასიათებს გარანტირებულად მაღალპროფესიონალური მომსახურების მიღების უპირატესობაც.

ამ მომენტისათვის, კომპანია "სოფტგენი" მომხმარებელს სთავაზობს 4 ტიპის აუთსორს-მომსახურებას